امنیت شبکه

امنیت شبکه

در پي گسترش استفاده از شبكه هاي کامپیوتری، امنیت ، بحث برانگيزترين مساله برای مدیران است و ايجاد

بستري مناسب و ايمن تنها با مشاوره و همكاري متخصصان و افرادي كارآزموده در اين عرصه ممكن مي باشد.

چنانچه در صورت عدم رعایت موارد امنیتی، خسارات جبران ناپذیری به بنده سازمان وارد خواهد شد. تيم فني این

شرکت در زمينه طراحي, پیاده سازی ، نصب و راه اندازي انواع مختلف ابزارهای شبکه به طور گسترده فعال مي

باشد.

برخی از خدمات:
 • مشاوره و نظارت در طرح ها و پروژه هاي امنيت اطلاعات و ارتباطات
 • مشاوره و نظارت در زمینه انواع شبکه های کامپیوتری
 • انجام تستهاي نفوذپذيري جهت سنجش امنيت شبكه (Penetration Test)
 • مستند سازي و ارائه گزارشات جامع از شبكه
 • انجام طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه فناوري و امنيت اطلاعات و ارتباطات
 • مشاوره و طراحي و اجراي پروژه هاي WAN، LAN، MAN
 • ارائه راه حل هاي جامع اينترنتي براي شركت ها سازمان ها و مجتمع هاي مسكوني
 • طراحي و اجرا پروژه هاي كابل كشي ساخت يافته
 • طراحي و پياده سازي شبكه هاي اختصاصي مجازي VPN
 • تنظيمات و پيكربندي تخصصي روترها و سوئيچ ها (Switch Router)
 • نصب و راه اندازي Cache Server
 • مشاوره در خريد تجهيزات و نرم افزارهاي تخصصي شبكه و امنيت
 • طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع امنيتي (UTM)